VIKTKATEGORIER FÖR RIDSKOLEHÄSTARNA 

Vi är medvetna om att ämnet vikt många gånger är en känslig fråga. När man håller på med hästar och ridning är det dock något som är ofrånkomligt. Här på ridskolan är det ridläraren som delar ut hästar till ridlektionerna och därmed också ridläraren som bär huvudansvaret för att matchningen mellan häst och ryttare fungerar. Det kan vara svårt att uppskatta ryttarens vikt och vi har därför tagit fram dessa viktkategorier. Tanken är att de ska vara en hjälp för eleverna att avgöra vilka hästar som, utifrån vikt aspekten, är lämpliga/olämpliga att rida. Det är en mängd olika faktorer som påverkar vilken vikt hästen kan bära på ryggen, därför kan man ibland göra vissa undantag. 

Faktorer som påverkar hästens förmåga att bära vikt: 
- Storlek, exteriör, ryggens utformning (stark/svag rygg), hästens benstomme, hästens kondition, hästens ålder och utbildningsnivå, hästens gångarter, formen som hästen jobbar i, dess egen balans och förmåga att hålla ett jämnt tempo, ridpassets tempo och intensitet.

Faktorer hos ryttaren som påverkar hästen: 
- Balans, följsamhet, längd, koordination, tyngdpunkt, ridpassets tempo och intensitet.

Om hästen tex rids av en ryttare som är några kilo för tung, men där ryttaren har mycket god balans och följsamhet samt klarar av att rida hästen i en bra form, så kan hästen bära mer än den rekommenderade maxvikten. Om det tvärtom är en ryttare med sämre balans och/eller följsamhet som dessutom är förhållandevis lång, då påverkas hästen mer och man kanske istället måste gå ned i vikt kategori.