Nivå indelning

Miniorer
- Ålder 0-5 år samt nybörjare, Inga förkunskaper krävs!
- Rider med ledare med fokus på styra-starta-stanna hästen i skritt.
- Testar på trav med ledare.
- Olika styrövningar, banor och bommar är vanligt.  
- De vanligaste ridvägarna på ridbanan.
- Träna på att stå i fältsits. 
Övrigt: En anhörig per elev skall alltid vara med och leda hästen vid ridning.

Knattegrupp
 - Ålder 4-8år samt nybörjare, lite förkunskap krävs!
- Börjar rida utan ledare men kan behöva stöttning av ledare i vissa moment. 
- Befäster skrittövningar, rider utan ledare med fokus på styra-starta-stanna hästen i trav samt tränar lättridning. 
- Testa ryttarens olika positioner, lätt sits, lättridning och nedsittning. 
- Rida över bommar på marken.
- Eleven skall få möjlighet att testat galopp. 
Övrigt: En anhörig per elev skall alltid vara med och stötta upp i stallet eller ridning om det behövs.

Nivå 1
- Lite förkunskap krävs!
- Rider i balans utan ledare i skritt och trav, befäster ryttarens olika positioner, lätt sits, lättridning och nedsittning med god följsamhet. 
- Börjar testa galopp. 
- Rida lätt på rätt sittben. 
- Rida över bommar och små hinder 20cm.
Övrigt: En anhörig per elev skall alltid vara med och stötta upp i stallet och ridningen om det behövs.

Nivå 2
- Viss förkunskaper krävs!
- Ryttare med ridvana.
- Rider i alla gångarter där galoppens takt och rytm fortsätter att befästa.
- Har börjat förstå betydelsen av ryttarens sits, hjälper, känsla och inverkan för samspelet med hästen.
- Starta, styra och stanna hästen i galopp. 
- Göra en riktig galoppfattning. 
- Hoppa en bana med låga hinder i trav 30cm. 
- Behärska hästen självständigt på uteritt i skritt och möjligtvis trav.

Nivå 3
- Goda förkunskaper krävs!
- Rider i alla gångarter i god balans och följsamhet. 
- Träna att rida hästen i korrekt form.
- Ridbanans alla ridvägar.
- Har viss förståelse för betydelsen av ryttarens sits, hjälper, känsla och inverkan för samspelet med hästen.
- Hoppa bana med låga hinder i galopp 40cm.
- Behärska hästen självständigt på uteritt i skritt och trav.

Nivå 4
- Väl goda förkunskaper krävs!
- Rider obehindrat i god balans och följsamhet i alla gångarter på olika typer av hästar.
- Har god förståelse för betydelsen av ryttarens sits, hjälper, känsla och inverkan för samspelet med hästen. Rider med hjälp av detta hästen i rätt form och balans.
- Rida hästen i en bärig form.
- Deltar i ridlektionens upplägg och utförande genom egen analys och reflektion av utmaningar och möjligheter. 
- Hoppa bana i galopp 50cm.
- Hoppa olika typer av hinder.
- Behärska hästen självständigt i samtliga gångarter på uteritt.
- Prova på små terränghinder.

Nivå 5
- Mycket väl goda förkunskaper krävs!
- Rider obehindrat i alla gångarter på olika typer av hästar.
- Rider med mycket god balans och följsamhet.
- Har en mycket god förståelse för betydelsen av ryttarens sits, hjälper, känsla och inverkan för samspelet med hästen. 
- Deltar aktivt i ridlektionens upplägg och utförande genom egen analys och reflektion av utmaningar och möjligheter. 
- Rider hästen i rätt form och balans.
- Förståelse och reflektion.
- Rida hästen på ett korrekt sätt med fina hjälper.
- Hoppa bana och olika typer av hinder i galopp 50-60cm.
- Behärska hästen självständigt på uteritt i samtliga gångarter.
- Prova på terränghinder.