Lägeraktivitet 2022

-Påsklovsövernattning, v.16
-Vuxenridläger v.24
-Sommarridläger 1 v.26: 27-29/6
-Sommarridläger 2 v.26: 29/6-1/7
-Stora ridlägret, v.27
-Halloweenövernattning, v.44
*Anmälan till läger!
- I samband med anmälan betalas en anmälningsavgift, denna anmälningsagift är bindande och återbetalas ej vid avbokning. Resterande belopp betalas in en månad innan lägrets start, faktura skickas. 

All ridning sker på egen risk, se till att ha en egen försäkring! Välkomna på läger hos oss på Borgasgård!