* Ridsportens ledstjärnor *

*Hästen
Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
Jag behandlar alla hästar med respekt.
Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

*Människan
Jag visar respekt för alla människor.
Jag bekräftar och berömmer andra.
Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
Jag är en god förebild för ridsporten.
Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.