HavrefriMix

Helt havrefri mix med ett högt innehåll av energi. Ges som enda foder eller med egen havre vid sidan. Energihöjande mix med låg andel smältbart råprotein. Vanligaste användningskategorier: Tävlingshäst, hobbyhäst.