BasMix

Salsas mest sålda mix, prisvärd och smaklig.
Passar de flesta normalhästar och ponnyer
som ges ett grovfoder med normalvärde.
Enkelt att använda och mycket omtyckt.
Komplett
Vanligaste användningskategorier:
Hobbyhäst,tävlingshäst